Yrityskauppa

Olemme avustaneet yrityskaupoissa sekä myyjiä että ostajia. Kaupat ovat yrittäjille yleensä erittäin
merkityksellisiä – myynnissä kun voi olla koko elämäntyö.

Tärkeimpänä asiana sekä ostajalle että myyjälle on sellaisen kauppahinnan selvittäminen, jolla osapuolet
suostuvat kaupan tekemään. Kauppahintaan liitetään yleensä paljon erityisehtoja, jotka määräävät
lopullisen kauppahinnan.

Kaupat voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Etukäteen tehdyillä järjestelyillä voidaan saavuttaa
huomattavia verosäästöjä myyjälle. Ostajalle puolestaan arvioimme, miten kauppa kannattaisi toteuttaa ja
ostettava kohde järjestellään tulevaisuuden kannalta mahdollisimman parhaalla ja joustavalla tavalla
osaksi ostajan muuta toimintaa sekä liiketoiminnallisesti että verotuksellisesti.

Juridisesti kaupan täytyy olla sekä ostajan että myyjän kannalta riskit kattavasti huomioon ottava, jolloin
vältytään myöhemmiltä riitatilanteilta kauppaan liittyen.