Vastineet, valitukset, oikaisuvaatimukset ja verotarkastukset

Aina kun viranomaiset ottavat yhteyttä veroasioihin liittyen, vastauksien pitää olla tarkkaan harkittuja ja
oikeita. Vahingossa annettuja vääriä vastauksia on lähes mahdotonta perua myöhemmässä vaiheessa.
Sama koskee vahingossa annettuja puutteellisia tai virheellisiä tietoja, jotka voivat johtaa virheellisiin
verotuspäätöksiin tai jopa arvioverotukseen.

Autamme asiakkaitamme vastaamaan Verohallinnon kysymyksiin. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että kaikki
menee alusta asti oikein, asiat saadaan nopeasti hoidettua kuntoon ja lopputulos on verotuksellisesti oikea.

Mikäli Verohallinto tekee virheellisen verotuspäätöksen, niin autamme asiakkaitamme saamaan oikeutta
laatimalla valituksia, oikaisuvaatimuksia sekä valituskirjelmiä hallinto-oikeuteen tai tarvittaessa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen asti.