Sukupolvenvaihdos

Kun yrittäjä ei halua enää jostakin syystä jatkaa yritystoimintaa ja haluaa siirtää yrityksen jatkajalle, tämä
voidaan toteuttaa sukupolvenvaihdoksella. Sukupolvenvaihdos on yleensä pitkä prosessi, joka vaatii
yrittäjältä kypsyttelyä. Sukupolvenvaihdos voidaan tehdä kerralla tai vaiheittain. Tavoitteena on
mahdollisimman joustava omistuksen vaihdos, jossa jatkaja/jatkajat saavat parhaat mahdolliset
lähtökohdat yritystoiminnan jatkamiselle.

Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa äärimmäisen verotehokkaasti, jos se osataan tehdä oikein.