Missä asioissa autamme?

Autamme asiakkaitamme kaikissa vero- ja lakiasioissa.

Veroasioissa voimme varmistaa, että veroasiat hoidetaan ylipäätään oikein ja laillisesti. Näin ei esimerkiksi yllätyksiä veronkorotusten muodossa pääse myöhemmin syntymään. Avustamme asiakkaita vastaamaan Verohallinnon kirjelmiin tai korjaamaan valitusprosessilla veroasiat, jos verotus on tapahtunut väärin. Useissa tapauksissa on mahdollista löytää myös laillisia verosuunnittelumahdollisuuksia, joilla voidaan saada aikaan huomattavia verosäästöjä.

Lakiasioissa pyritään monesti poistamaan tietyillä asiakirjoilla tulevaisuudessa mahdollisesti tulevat yllätykselliset riskit ja odottamattomat tapahtumat. Mikäli asiat ovat riitautuneet, autamme ratkaisemaan tilanteen sovittelemalla tai avustamme tuomioistuinprosessissa. Yleensä asiakkaamme eivät ole osallisina rikosasioissa. Jos he kuitenkin joutuvat rikoksen uhriksi yhteistyökumppanimme puolustavat heitä rikosoikeudenkäynnissä.

Meillä on omien asiantuntijoidemme lisäksi käytössämme erittäin laaja yhteistyöverkosto, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Emme jätä asiakastamme pulaan missään tilanteessa.