Monimutkaisen konsernirakenteen keventäminen

Konsernin sisäisillä yritysjärjestelyillä on mahdollista saada sisäiset hallintokustannukset pienemmiksi.
Konserni voi harjoittaa toimintaa useassa eri yhtiössä ja eri paikkakunnilla. Liiketoiminta tarvitsee usein
toimitiloja yritystoiminnan harjoittamista varten. Suunnittelemme järjestelyjä,
joissa erilaisin yritysjärjestelykeinoin liiketoiminta saadaan yhteen yhtiöön ja kaikki toimitilat ja kiinteistöt
toiseen yhtiöön. Järjestelyjen ansioista yrityksen hallintorakenne kevenee ja yksinkertaistuu huomattavasti.

Konsernin sisäiset yritysjärjestelyt lisäävät myös taloudellista turvallisuutta. Esimerkiksi jos liiketoiminta
muuttuu kannattamattomaksi, sen voi ajaa alas ja omistaja ei välttämättä menetä toimitiloja samassa
yhteydessä. Toisaalta jos liiketoiminnan hyvä aika jatkuu, voidaan yritystoiminta myydä joissakin tilanteessa
verovapaasti.