Holdingyhtiö- ja konsernirakenteen perustaminen

Holdingyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka omistukseen tulee muita yhtiöitä. Holdingyhtiö on
passiviinen yhtiö, joka ei harjoita itse elinkeinotoimintaa. Holdingyhtiörakenne on verotuksellisesti usein
erittäin edullinen. Autamme yrittäjää laskemaan tapauskohtaisesti, sopiiko holdingyhtiömalli hänelle,
hänen perheelleen tai sitoutetuille työntekijöille.

Yrittäjän kannattaa joissakin tapauksissa hyödyntää myös sellaista konsernirakennetta, joka muodostuu
emoyhtiöstä ja sen omistamasta yhdestä tai useammasta tytäryhtiöstä. Emoyhtiö hoitaa tyypillisesti
tytäryhtiöiden taloushallinnon ja tarjoaa muut emoyhtiöpalvelut tytäryhtiöille. Rakenne on verotuksellisesti
erittäin hyödyllinen, jos yrittäjä haluaa myöhemmin luopua jostakin tytäryhtiöstään. Yleensä siinä
tilanteessa myyjänä toimiva emoyhtiö ei maksa lainkaan veroja tytäryhtiönsä myynnistä. Rakenne
kannattaa perustaa mahdollisimman aikaisin. Näin esimerkiksi siksi, jos houkutteleva yrityskauppatarjous
tulee myöhemmin yllättäen eteen, niin rakenne olisi jo valmiina ja kaupat olisi mahdollista tehdä
todennäköisesti verovapaana nopealla aikataululla.

Voimme auttaa asiakasta arvioimaan ja laskemaan, kannattaisiko perustaa samanaikaisesti sekä emoyhtiö-
että holdingyhtiömalli.