Ennakkoratkaisuhakemus

Ennakkoratkaisuhakemuksella varmistetaan etukäteen suunniteltujen toimintamallien veroseuraamukset.
Hakemuksella voi käytännössä kysyä mitä tahansa tärkeää asiaa, joka liittyy verotukseen ja suunniteltuihin
järjestelyihin. Saatu päätös sitoo Verohallintoa.

Esimerkiksi olemme varmistaneet Verohallinnolta:

  • Arvonmääritysten oikeellisuuden, kun olemme tehneet konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä

  • Sen, että tietyt yritysjärjestelyt ovat varmasti verovapaita

  • Kun omistaja ostaa yrityksestään jotain omaisuutta, että sen hinta on ns. käypä hinta, eikä se aiheuta
    myöhemmin veroseuraamuksia

  • Sukupolvenvaihdokset tai muut omistusjärjestelyt verotetaan siten kuin olemme etukäteen laskeneet

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kyse on vakuutusluonteisesta menettelystä, jossa varmistetaan, ettei ikäviä
ja kalliita yllätyksiä pääse syntymään myöhemmin esimerkiksi verotarkastuksessa.